Υδραυλικές μονάδες HAWE

Υδραυλικές μονάδες HAWE

Περιγραφή

Υδραυλικές μονάδες Compact

Οι έτοιμες προς χρήση υδραυλικές μονάδες Compact χαρακτηρίζονται από έναν ιδιαίτερα συμπαγή σχεδιασμό, καθώς ο άξονας του ηλεκτροκινητήρα λειτουργεί επίσης ως άξονας αντλίας.


Τύπος NPC: Κατάλληλη για υδραυλικά συστήματα λειτουργίας S2. Περιλαμβάνει έναν κινητήρα DC. Διατίθεται σε οριζόντια ή κάθετη έκδοση. Μπορούν να επιλεγούν είτε μονού κυκλώματος είτε με σύστημα διπλού κυκλώματος. Ως υδραυλική αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ακτινική αντλία ή μια εξωτερική γραναζωτή αντλία.

Τύπος HC & HCW: Είναι κατάλληλο για υδραυλικά συστήματα λειτουργίας S2 ή S3. Περιλαμβάνει έναν ηλεκτροκινητήρα κινούμενο με λάδι. Ο στάτορας είναι ασφαλώς στερεωμένος στο περίβλημα (δεξαμενή). Η θερμότητα διασκορπίζεται μέσω της μεταφοράς επιφανείας, έτσι ώστε να μην απαιτείται εξωτερική ψύξη.

Τύπος KA & KAW: Είναι κατάλληλο για υδραυλικά συστήματα λειτουργίας S2 ή S3. Περιλαμβάνει έναν ηλεκτροκινητήρα κινούμενο με λάδι. Για συστήματα με υψηλά φορτία, μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά εξωτερικός ανεμιστήρας που επιτρέπει μεγαλύτερη μείωση της θερμοκρασίας. Ο ανεμιστήρας τροφοδοτείται από ξεχωριστό κινητήρα ανεξάρτητα από τον κινητήρα της αντλίας. Ο τύπος KA περιέχει τριφασικό κινητήρα, ο τύπος KAW περιέχει μονοφασικό κινητήρα.

Τύπος MPN & MPNW: Ο τύπος MPN περιέχει έναν τριφασικό κινητήρα, ο τύπος MPNW περιέχει μονοφασικό κινητήρα. Διατίθενται με διαφορετικά μεγέθη δεξαμενών και μπορούν να επιλεγούν είτε με σύστημα μονού κυκλώματα είτε διπλού κυκλώματος. Ως υδραυλική αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ακτινική αντλία, μια εξωτερική γραναζωτή αντλία ή μια εσωτερική γραναζωτή αντλία.

Τύπος HK, HKF, HKL & HKLW: Κατάλληλες για υδραυλικά συστήματα λειτουργίας S2, S3 ή S6. Ένας ανεμιστήρας, ο οποίος διαχέει αποτελεσματικά τη θερμότητα από το υδραυλικό σύστημα, είναι τοποθετημένος πάνω στην μονάδα. Στην περίπτωση του τύπου HKF, ο ανεμιστήρας τροφοδοτείται από ξεχωριστό κινητήρα ανεξάρτητα από τον κινητήρα της αντλίας. Στην περίπτωση του τύπου HK, ο ανεμιστήρας είναι ασφαλώς στερεωμένος στον άξονα του κινητήρα. Συνήθως δεν απαιτείται εξωτερικός ψύκτης. Οι τύποι HK, HKF και HKL περιλαμβάνει τριφασικό κινητήρα, ο τύπος HKLW μονοφασικό κινητήρα. Το συμπαγές υδραυλικό πακέτο τύπου HK και HKF έχει κατακόρυφο περίβλημα, ενώ οι τύποι HKL και HKLW έχουν οριζόντιο περίβλημα. Μπορούν να επιλεγούν συστήματα μονού κυκλώματος, διπλού ή τριπλού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μια ακτινική αντλία, είτε μια εξωτερική ή εσωτερική γραναζωτή αντλία.
Τεχνικό φυλλάδιο Compact


Υδραυλικές μονάδες Standard

Οι υδραυλικές μονάδες Standard χαρακτηρίζονται από τον πολύ ευέλικτο σχεδιασμό τους και από τις ειδικές για τονπελάτη δυνατότητες προσαρμογής.


Τύπος FXU: Οι μονάδες της σειράς FXU (Flexunit) χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πίεσης για σταθερές εγκαταστάσεις υδραυλικού συστήματος. Διαθέτουν δοχεία λαδιού κατασκευασμένα είτε από αλουμίνιο είτε από χάλυβα. Η αντλία βρίσκεται στη δεξαμενή και είναι δυνατή η χρησιμοποίηση είτε μεμονωμένων αντλιών είτε συνδυασμός αντλιών. Μπορούν να εξοπλιστούν τόσο με ακτινικές αντλίες όσο και με εξωτερικές γραναζωτές αντλίες, ακόμα και ο συνδυασμός αντλιών είναι εφικτός.
Τεχνικό φυλλάδιο Standard


  • Κωδικός Προϊόντος: Product06
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 0.00€