Αντλίες αέρος HAWE

Αντλίες αέρος HAWE

Περιγραφή

Οι υδραυλικές αντλίες αέρος λειτουργούν με παροχή αέρα, δημιουργώντας παλινδρομική κίνηση σε ένα έμβολο. Οι αντλίες τύπου LP διατίθενται σε διάφορες εκδόσεις: μεμονομένες αντλίες ή σαν υδραυλικό ''power pack'' με δεξαμενή σε συνδυασμό με βαλβίδες κατεύθυνσης. Οι αντλίες αέρος είναι κατάλληλες για χρήση σε εύφλεκτα περιβάλλοντα, εκεί όπου οι κοινές ηλεκτρικές αντλίες μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή έκρηξη.


Αντλίες αέρος τύπου LP

Οι υδραυλικές αντλίες τύπου LP μπορούν να παράγουν μέχρι και 1500 bar. Διατίθενται ως μεμονωμένες αντλίες είτε ως υδραυλικό ''power pack'' με διαφορετικά μεγέθη δεξαμενών και συστοιχία βαλβίδων. Η παροχή εξαρτάται από την καθορισμένη πίεση αέρα και την αντίσταση ροής που υπάρχει στο σύστημα.

Πλεονεκτήματα:

 • Υψηλές πιέσεις λειτουργίας

 • Κατάλληλες για συστήματα και εξοπλισμό με προστασία από έκρηξη
  Δεν απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια

 • Υδραυλική μονάδα με συνδυασμό κατευθυντήριων βαλβίδων

Εφαρμογές:

 • Μηχανήματα κατασκευών

 • Ναυτιλία

 • Ορυχεία

 • Διυλιστήρια

 • Εξοπλισμός δοκιμών και εργαστήριου
  Τεχνικό φυλλάδιο

 • Κωδικός Προϊόντος: ProductLP
 • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
 • 0.00€